KIR i IBM ułatwiają przestrzeganie unijnej dyrektywy przy pomocy pionierskiej technologii blockchain
Nowe rozwiązanie oparte o blockchain zapewni zgodność z wymogami prawnymi oraz usprawni komunikację z klientem
Warszawa - 01 lut 2018: KIR zaprezentował i przeprowadził z sukcesem wraz z bankami testy prototypu platformy dla trwałego nośnika w oparciu o ogólnie dostępne rozwiązanie technologiczne blockchain. Pionierski projekt wykorzystujący tę technologię ma zapewnić integralność i niezaprzeczalność dokumentów i komunikacji prowadzonej z klientami. Prototypowy trwały nośnik danych został zaprojektowany w celu ułatwienia bankom dostosowania swoich wewnętrznych systemów do wymagań unijnej dyrektywy 2007/64/WE w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego w zakresie komunikacji z klientem, poprzez cyfryzację procesów publikacji, zatwierdzania oraz wyszukiwania dokumentów. KIR  zbudował prototypową platformę dla całego sektora bankowego w Polsce, której zadaniem jest dostarczenie usługi online, mającej na celu weryfikację istnienia oraz oryginalności dokumentów, zarówno publicznych jak i prywatnych, opublikowanych przez banki dla użytkowników. Stanowi to odpowiedź na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), dotyczący definicji „trwałego nośnika”.

 

W styczniu 2017 r. TSUE uznał, że dokumenty dla klienta udostępniane elektronicznie spełniają wymogi „trwałego nośnika”, jeżeli po pierwsze – strona internetowa albo system bankowości elektronicznej pozwalają przechowywać informacje adresowane osobiście do klienta w sposób umożliwiający dostęp do nich w przyszłości, a po drugie – pozwalają na odtworzenie danej informacji w niezmienionej postaci przez odpowiedni okres, właściwy dla tej informacji.

Prototypowe rozwiązanie trwałego nośnika opartego o technologię blockchain, zbudowane w KIR przy współpracy z IBM, pozwala na unikalne znakowanie oraz przechowywanie dokumentów w repozytorium utrzymywanym przez bank i/lub KIR, jako zaufana trzecia strona, a wszelkie dokonywane na dokumentach operacje znakowania są zapisywane w rozproszonym rejestrze blockchain w ramach dedykowanych instancji banków uczestniczących w blockchain. Klient z kolei może weryfikować status oraz integralność dokumentu online – system wykona to automatycznie odczytując cyfrowy „odcisk palca” dokumentu i porównując go z listą dokumentów zarejestrowanych w rejestrze blockchain.

Jednym z największych wyzwań oraz istotnym czynnikiem warunkującym sukces tego projektu była wydajność platformy opartej o rozwiązanie blockchain – musiała ona zapewnić skalowalną przepustowość oraz szybką obsługę ogromnej ilości dokumentów publikowanych przez banki w bardzo krótkim czasie. Ostatnio przeprowadzone testy potwierdziły, że platforma oparta o wybraną technologię blockchain, złożona z ośmiu niezależnych węzłów blockchain, jest w stanie w ciągu sekundy przetworzyć publikację 370 dokumentów (prawie 32 miliony dziennie), weryfikować 549 dokumentów (ponad 47 milionów dziennie) oraz pobrać 2439 dokumentów (około 211 milionów dziennie).

Rozproszona architektura infrastruktury sprzętowej i systemowej rozwiązania dla trwałego nośnika oparta o blockchain w wybranej przez KIR technologii, pozwala na zmniejszenie ryzyka cyberataków wymierzonych w komunikację między bankiem a klientem. Treść dokumentów jest podpisywana kryptograficznie, a tożsamość podmiotu publikującego może zostać zapisana w stałym rejestrze.

Podstawowym zadaniem KIR jest dostarczanie bankom prowadzącym działalność na terenie Polski nowoczesnych technologii, spełniających oczekiwania ich klientów. – powiedział Robert Trętowski, wiceprezes Zarządu KIR. – Jeżeli wdrożenie prototypu trwałego nośnika opartego o rozproszony rejestr przyniesie oczekiwane rezultaty, planujemy rozwinąć ten system do w pełni funkcjonalnego rozwiązania, ułatwiającego spełnienie wymogów zgodności prawnej w obszarze komunikacji z klientem. Wyniki testów wydajnościowych pokazują, że technologia ta jest wystarczająco stabilna, aby sprostać wszelkim wymaganiom biznesowym – dodaje R. Trętowski.

Technologia blockchain pozwala na prowadzenie relacji biznesowych opartych na znacznie większym zaufaniu. Współpracując z takimi instytucjami jak KIR i z całym otoczeniem bankowym, IBM pomaga przedsiębiorstwom cyfryzować dokonywane transakcje oraz ulepszać standardy zgodności – powiedziała Karolina Marzantowicz, IBM Distinguished Engineer. – Podczas pracy z KIR zauważyliśmy, że tradycyjne technologie nie są w stanie zaoferować tak dalece idącej transparentności, a jednocześnie odpowiedniego poziomu prywatności przesyłanych danych – dodaje K. Marzantowicz.

Wdrożenie prototypu rozwiązania zajęło 6 tygodni. Platforma blockchain, zbudowana przez KIR przy wsparciu IBM, jest pierwszą usługą opartą o ogólnie dostępną technologię blockchain. To oprogramowanie typu open source stworzone w celu rozwijania międzybranżowej technologii blockchain.

*****

Informacje o KIR

KIR to kluczowy podmiot infrastruktury polskiego systemu płatniczego, który świadczy kompleksowe usługi rozliczeniowe oraz dostarcza najwyższej jakości rozwiązania spełniające potrzeby i oczekiwania sektora bankowego oraz płatniczego. Aktywnie działa na rzecz wykorzystania innowacyjnych technologii rozszerzających ofertę banków. Czynnie uczestniczy w pracach związanych z podnoszeniem poziomu cyfryzacji kraju. Od ponad 25 lat wspiera rozwój bezgotówkowych i elektronicznych procesów w gospodarce. Pozycję lidera KIR buduje poprzez zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa rozliczeń międzybankowych, wejście na rynek rozliczeń kartowych, udział w inicjatywach programu Polska Cyfrowa, a także świadczenie usług wspólnych i pełnienie roli sektorowego ośrodka R&D dla banków. Więcej informacji na temat KIR dostępne na www.kir.pl

Informacje o IBM Blockchain

IBM jest liderem na rynku rozwiązań blockchain typu open source przeznaczonych dla przedsiębiorstw. Jako jeden z pierwszych członków Fundacji Hyperledger i Fundacji Linux, wspólnego projektu mającego na celu rozwój międzybranżowych technologii blockchain, IBM z zaangażowaniem wspiera rozwój jawnie zarządzanych rozwiązań blockchain. IBM współpracuje z ponad 400 klientami z branży usług finansowych, łańcuchów dostaw, IoT, zarządzania ryzykiem, zarządzania prawami cyfrowymi oraz opieki zdrowotnej w celu wdrażania rozwiązań blockchain. Więcej informacji na temat IBM Blockchain dostępne na www.ibm.com/blockchain/.

Informacje kontaktowe

 

Monika Maciąg-Kruszewska

IBM Media Relations Expert +48 693 93 5342monika.maciag@pl.ibm.com